In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Via onze websites bieden wij informatie en diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Megadump Nunspeet V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de juiste toestemming gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld van u of van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@megadumpnunspeet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Megadump Nunspeet V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Megadump Nunspeet V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Megadump Nunspeet V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Megadump Nunspeet V.O.F.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Megadump Nunspeet V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia Bewaartermijn: Zolang uw gebruikers account op website actief is of anders niet langer dan 1 jaar. Reden: Voor het leveren van (vervolg)bestellingen en het leveren van service bij vragen of klachten over de geleverde producten. Adres Bewaartermijn: Zolang uw gebruikers account op website actief is of anders niet langer dan 1 jaar. Reden: Voor het leveren van (vervolg)bestellingen en het leveren van service bij vragen of klachten over de geleverde producten. Bankrekening Bewaartermijn: Zolang uw gebruikers account op website actief is of anders niet langer dan 1 jaar. Reden: Voor het afhandelen van betalingen die gerelateerd zijn aan geleverde producten of diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Megadump Nunspeet V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Megadump Nunspeet V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Megadump Nunspeet V.O.F. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Megadump gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn cookies van:
 • Google Analytics (Anoniem bijhouden van websitebezoek en klikgedrag. Bewaartermijn: 2 jaar.)
 • WordPress (Verbeteren van de gebruikerservaring door het tijdelijk opslaan van gegevens en klikgedrag. Bewaartermijn: Zolang de browser open blijft staan. )
 • WooCommerce (Functionele cookies voor het plaatsen van producten in winkelmandje of laatste bekeken producten. Bewaartermijn: Zolang de browser open blijft staan. .)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Megadump Nunspeet V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@megadumpnunspeet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Megadump Nunspeet V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Megadump Nunspeet V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@megadumpnunspeet.nl. Megadump Nunspeet V.O.F. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Wij werken uitsluitend met beveiligde, versleutelde verbindingen door middel van SSL certificaten. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Daarnaast is toegang tot onze systemen en opslaglocaties beveiligd met een inlog met:
  • Gebruikersnamen.
  • Wachtwoorden die bestaan uit ten minste 10 tekens en een mix van letters, cijfers en leestekens.
  • Als nodig wordt er gebruik gemaakt van tweevoudige autheticatie.
 • Onze websites zijn beveiligd tegen aanvallen en virussen.
 • Onze software wordt actueel gehouden. Beschikbare updates van het Content Management Systeem en gebruikte plugins worden altijd binnen 1 maand doorgevoerd.
 • Op onze computers is beveiligingssoftware geïnstalleerd in de vorm van een virusscanner.
 • Wij gebruiken de internetstandaarden DKIM en SPF om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Contactgegevens

Megadump Nunspeet VOF, gevestigd aan Edisonweg 14, 8071 RC Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De eigenaar is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Megadump Nunspeet V.O.F. Hij is te bereiken via info@megadumpnunspeet.nl